MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
Bratislava 841 04
Slovensko
Mapa
(421) 249 104 701
(421) 249 104 710

100 rokov DEKALB

ZNAČKA DEKALB® SLÁVI 100. VÝROČIE

1912

V roku 1912 bola založená asociácia DeKalb zameraná na zušľachťovanie pôdy. Šľachteniu kukurice sa naplno začala venovať až v roku 1915. Bolo to ešte v dobe, keď šľachtenie nových odrôd nebolo záležitosťou piatich-šiestich rokov, ako je tomu dnes, ale celý proces bol podstatne dlhší.

1933

Prvé hybridy kukurice pod označením DEKALB® tak prišli na svet až v roku 1933 a oslnili nielen svojou kvalitou, ale aj veľmi vysokými úrodami. Štandardná úroda nových DEKALB® hybridov bola v priemere o 1365 kg na hektár vyššia ako úroda, ktorú dosahovali vtedy bežne pestované kukurice.

1936

Známe logo, dnes už neodmysliteľne patriace k hybridom kukurice DEKALB® - okrídlený kukuričný šúľok - bol po prvýkrát predstavený v roku 1936 v inzercii uverejnenej v časopise "Prairie Farmer". Kým logo dostalo svoju podobu, v akej ho poznáme dnes, muselo prejsť radom zmien a úprav. Pôvodná myšlienka však zostala rovnaká: DEKALB® - krídla Vášho rastu.

1938

Rok 1938 bol zlomový a určil cestu, ktorou sa spoločnosť uberala ďalej. V tomto roku sa pôvodná asociácia transformovala na výhradne osivársku spoločnosť DEKALB®. Od roku 1941 je DEKALB® medzinárodnou spoločnosťou, v Európe však uvádza svoje prvé produkty až začiatkom šesťdesiatych rokov. V osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia rozšírila svoju pôsobnosť do nových krajín - Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Grécko, Turecko, Maďarsko.

1950

Medzi ďalšie významné kroky spoločnosti DEKALB® patria: rozsiahle entomologické štúdie vplyvu hmyzu na pestovanie kukurice, úspešné uvedenie niekoľkých klasických "single-cross" hybridov na trh (napr. DEKALB® 805 v roku 1960, alebo hybrid XL45 z roku 1963), uvedenie prvej geneticky modifikovanej kukurice na trh (1990).

1998

Medzi najdôležitejšie míľniky spoločnosti DEKALB® patrí rok 1997, kedy bola na trh uvedená technológia YieldGard Corn Borer, teda kukurica s rezistenciou proti vijačke kukuričnej, a rok 1988, kedy technológiu YieldGard nahradila nová technológia Roundup Ready Corn, teda kukurica tolerantná voči herbicídu Roundup. V roku 1998 došlo k spojeniu spoločností DEKALB® a MONSANTO.

2003

V roku 2003, po pätročnej spolupráci a spojení DEKALB®-MONSANTO, sa spoločnosť Monsanto stala druhou najväčšou osivárskou spoločnosťou na svete.

2008

V roku 2008 sa v Európe vytvorilo komplementárne logo DEKALB INNOVATION ALWAYS ON, ktoré malo zdôraznit intenzívnu snahu spoločnosti neustále vyhľadávať zlepšenia s ohľadom na aktuálne potreby pestovateľov.

2012

V súčasnosti spoločnosť stále aktívne pracuje na vývoji nových technológií, zdokonaľuje klasické postupy šľachtenia a prakticky každým rokom uvádza na trh množstvo vynikajúcich odrôd kukurice, repky, sóje a ďalších plodín. Osivá značky DEKALB® sa predávajú vo viac ako 100 krajinách celého sveta a sú stavebným kameňom úspechu mnohých pestovateľov. Dnes je spoločnosť Monsanto najväčšou osivárskou spoločnosťou na svete.

Kontakt: Dúbravská cesta 2, Bratislava 841 04
+421 249 104 701
© Monsanto Slovakia s.r.o.