MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
Bratislava 841 04
Slovensko
Mapa
(421) 249 104 701
(421) 249 104 710

Yieldgard

YieldGard® - Insekt-rezistentná kukurica

biotech_1

YieldGard® insekt-rezistentná kukurica je geneticky vylepšená kukurica odolná voči vijačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis). Vijačka kukuričná je najvýznamnejším hmyzím škodcom kukurice vo viacerých krajinách Európy, kde spôsobuje významné straty úrody. V podmienkach Slovenska je bežne zaznamenávané až 30% zníženie úrody v závislosti na populačnej hustote vijačky, ktorá má v našich podmienkach jednu, v najteplejších ročníkoch a oblastiach dokonca až dve generácie ročne. Larvy vijačky sa živia všetkými časťami rastliny. Vyžraté časti v steblách (tunelovanie) spôsobujú vyššiu lámavosť rastlín a tým značné straty pri zbere.

biotech_2

Poškodenie šúľka má okrem redukcie úrody mimoriadny význam pre kvalitu produktu, pretože predstavuje vstupnú bránu pre infekciu hubovitých chorôb (Fusarium spp.), ktoré produkujú nebezpečné mykotoxíny kontaminujúce zrno i siláž.

Geneticky vylepšená kukurica = vyššia úroda a kvalita

yieldgard

Spoločnosť Monsanto vyvinula technológiu YieldGard® umožňujúcu cielenú a trvalú ochranu proti vijačke kukuričnej. Insekt-rezistentná kukurica sa chráni proti vijačke produkciou CrylA(b) proteínu, ktorý sa prirodzene vyskytuje v pôdnej baktérii Bacillus thuringiensis (Bt). Tento Bt proteín je v zažívacom trakte škodcu aktivovaný na toxín, ktorý sa viaže k špecifickým receptorom tráviaceho ústrojenstva hmyzu. Výsledkom tejto väzby je toxický účinok na larvy vijačky, ktorý sa dostavuje približne do 70 hodín. Pre iné živočíchy je Bt proteín neškodný, pretože nedisponujú zodpovedajúcimi receptormi. Strávia ho bez vedľajších účinkov ako každú inú proteínovú látku. V porovnaní s používanými insekticídmi pôsobí YieldGard® kukurica iba na cieleného škodca, zatiaľ čo užitočný hmyz zostáva chránený.

biotech_3

Účinnosť technológie Bt kukurice YieldGard® je možné demonštrovať ako v podobe kvalitnej produkcie tak i priamym hodnotením počtu lariev v rastlinách kukurice. Bežne je zaznamenávaná viac ako 97% redukcia počtu lariev na rastlinu, čo predstavuje najvyššiu účinnosť v porovnaní s ostatnými používanými spôsobmi ochrany proti vijačke kukuričnej.

Kukurica YieldGard® produkuje v listoch, stonkách a klasoch dostatočné množstvo Bt proteínu, ktorým sa kukurica účinne chráni proti víjačke kukuričnej od výsevu až po zber. Rastliny majú teda možnosť sa normálne vyvíjať, prijímať živiny a vodu a lepšie tak odolávať možným nepriaznivým poveternostným podmienkam. Technológia YieldGard® tak popri kvalitnejšej a výnosnejšej produkcii prispieva k zvýšeniu efektivity poľnohospodárskej výroby.

biotech_5

Napadnutie vijačkou kukuričnou je častou príčinou vzniku sekundárnej infekcie rastliny plesňami (Fusarium spp.). Toto je vysvetlené troma mechanizmami:

 • vyžraté chodbičky môžu byť vstupnou bránou pre plesne,
 • škodca, ktorý je počas diapauzy v kontakte s pôdou, môže niesť spóry plesní,
 • poškodené rastliny sú viac citlivé k infekcii

Prítomnosť fusárií na klasoch kukurice je spojená s produkciou mykotoxínov; obvykle sú na zrne detekované fumonizíny, deoxynivanenol (trichotecén) a zearalenon. Tieto mykotoxíny nielen že znižujú kvalitu vyprodukovaného zrna, ale môžu byť príčinou vážnych intoxikácií zvierat a ľudí. Fumonizín B1 je jedným z mykotoxínov, ktorý sa na zrne kukurice nachádza vo vysokých koncentráciách. Jeho obsah nad 1 ppm spomaľuje rast prasiat a spôsobuje pľúcny edém. Vo vysokých koncentráciách je karcinogénny, nad 10 ppm má vážne toxické účinky. Výsledky zahraničných pokusov sú alarmujúce. Ukazujú, že vo Francúzsku boli koncentrácie fumonizínu B1 nižšie, ale napriek tomu nad 1 ppm. V Španielsku a Taliansku boli zaznamenané často koncentrácie nad 10 ppm.

biotech_6 biotech_7

Výskyt mykotoxínov v poľnohospodárskych produktoch je problémom, ktorým sa musí každý pestovateľ vážne zaoberať. Jedným z riešení, umožňujúcim zdravšiu a efektívnu produkciu kukurice, je využitie novej technológie insekt-rezistentnej kukurice YieldGard®.

YieldGard® - vlastnosti:

 • účinná kontrola vijačky kukuričnej po celú dobu pestovania
 • účinok vo všetkých častiach rastliny
 • kontrola škodca nezávislá na počasí
 • jednoduchá manipulácia
 • redukcia použitia insekticídov a tým značná úľava pre životné prostredie
 • úspora nákladov na aplikáciu insekticídov alebo iných metód ochrany proti vijačke
 • časová úspora, odpadá nutnosť signalizácie príletu škodlivého hmyzu
 • kvalitná a zdravá kukurica je lepšie chránená proti napadnutiu hubovými chorobami
 • nižšie straty pri zbere vďaka stabilnejšej kukurici
 • vyššia úroda vďaka zdravým rastlinám, ktoré efektívne využívajú živiny a pod

Ďalšie informácie o technológii YieldGard ® nájdete na stránke www.yieldgard.eu.

Kontakt: Dúbravská cesta 2, Bratislava 841 04
+421 249 104 701
© Monsanto Slovakia s.r.o.