MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
Bratislava 841 04
Slovensko
Mapa
(421) 249 104 701
(421) 249 104 710

Roundup

roundup Svetovou jednotkou čo sa týka objemu predaja i finančného obratu medzi všetkými pesticídmi je prípravok Roundup®. Za úspechom tejto značky stojí vynikajúca kvalita, účinnosť na široké spektrum burín, akceptovateľné toxikologické a ekotoxigologické vlastnosti a možnosť použitia v Roundup® tolerantných plodinách.

Herbicíd Roundup® je postrekový prípravok k ničeniu vytrvalých a jednoročných burín predovšetkým v poľnohospodárstve a lesníctve. Účinnou zložkou tohto prípravku je soľ glyfosátu.

Roundup® je najpoužívanejším herbicídom na svete najmä pre svoje nasledujúce vlastnosti:

  1. Široké spektrum využitia - použitie na poľnohospodárskej pôde, v lesoch, zahradách, od jari až po jeseň.

  2. Inovácie - vývoj nových formulácií spojený s kontrolou procesov vo všetkých stupňoch výroby.
  3. Vysoká účinnosť - aplikáciou doporučenej dávky herbicídu je možné docielenie úplnej likvidácie takmer všetkých druhov zelených rastlín, klasifikovaných ako buriny.

Kontakt: Dúbravská cesta 2, Bratislava 841 04
+421 249 104 701
© Monsanto Slovakia s.r.o.