MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
Bratislava 841 04
Slovensko
Mapa
(421) 249 104 701
(421) 249 104 710

Roundup Ready

rr1Podstatou najrozšírenejších biotech produktov je tolerancia k herbidícu Roundup, resp. k jeho účinnej látke glyfosát, ktorý je uvádzaný na trh pod značkou technológie Roundup Ready®.

Dôležitými medzníkmi v histórii moderného poľnohospodárstva je možné bez zveličovania označiť dve udalosti. Prvou udalosťou bolo v roku 1972 objavenie molekuly glyfosátu, ktorý je účinnou látkou populárneho neselektívneho herbicídu Roundup®, vyznačujúceho sa mimoriadne priaznivými ekotoxikologickými vlastnosťami. Druhým významným momentom je prínos spoločnosti Monsanto v oblasti biotechnológií a vývoja metód genetického inžinierstva, kde sa Monsanto stáva lídrom aplikovaných biotechnológií v poľnohospodárstve. Práve skĺbenie týchto dvoch udalostí umožnilo vznik unikátnych, priam revolučných postupov v oblasti herbicídnej ochrany rastlín.

Prvým praktickým výsledkom bola v tejto oblasti registrácia (1995) a komerčné uvedenie (1996) nových odrôd najrozšírenejšej biotech plodiny na svete - Roundup Ready sóje, odolnej voči herbicídu Roundup.

Podstatou tejto tolerancie sú nové gény, ktoré boli vložené do rastlín, aby boli prekonané účinky glyfosátu. Glyfosát (N-fosfonometylglycín) inhibuje aktivitu enzýmu EPSPS (5-enolpyruvylšikimát-3-fosfátsyntázy), ktorý sprostredkováva syntézu dôležitých aromatických aminokyselín. Nefunkčný enzým potom túto syntézu blokuje, čo vedie k úhynu rastlín. Tento enzým je podobný pre baktérie a rastliny, u živočíchov sa však nevyskytuje. U rastlín tolerantných k prípravku Roundup je funkcia rastlinného EPSPS nahradená upraveným enzýmom CP4 EPSPS, ktorý spolu s ďalšími doprevádzajúcimi génmi zodpovedá za herbicídnu toleranciu.

Medzi najrozšírenejšie Roundup Ready produkty patrí Roundup Ready sója, Roundup Ready bavlník, Roundup Ready repka a Roundup Ready kukurica.

Podstatou svetovo najrozšírenejších Biotech produktov je tolerancia k herbicidu Roundup, tzv.. ROUNDUP READY® technológia. ROUNDUP READY® technológia v spojení s kvalitným šľachtením hybridov DEKALB® prináša pestovateľom:
• Maximálne využitie genetického úrodového potenciálu
• Časovú flexibilitu ošetrenia
• 100% kontrolu nad všetkými druhmi buriny (jednoročnými i trvalými) po celú dobu vegetácie
• 100% selektivita herbicídneho ošetrenia (nepoškodzuje rastliny kukurice)


Zrovnanie porastov konvenčnej kukurice a kukurice s technológiou Roundup Ready®

rr1

rr2

Dokumenty na stiahnutie

Roundup Ready letak

Súbor: mto_sk_roundup_ready_laser.pdf

Dátum vloženia: 03.07.2012

Veľkosť súboru: 3,8 MB

Kontakt: Dúbravská cesta 2, Bratislava 841 04
+421 249 104 701
© Monsanto Slovakia s.r.o.