MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
Bratislava 841 04
Slovensko
Mapa
(421) 249 104 701
(421) 249 104 710

Moderné technológie

Poľnohospodárske technológie pre nové tisícročie

b02Biotechnológie poskytli svojim užívateľom nové možnosti efektívnych riešení v rade výrobných odvetví. Možno povedať, že poľnohospodárstvo je v porovnaní s ostatnými odbormi, ako je farmácia alebo potravinárstvo, ešte len na začiatku cesty objavovania a praktického uplatnenia týchto moderných technológií. Ich mimoriadna hodnota bola potvrdená poľnohospodárskou prvovýrobou - biotechnológie ponúkli spôsob, ako vylepšiť ekonomiku poľnohospodárstva zjednodušením pracovných operácií a zvýšením kvality a objemu produkcie. Spoločnosť Monsanto se pýši tým, že svojim zákazníkom môže ponúknuť tie najefektívnejšie spôsoby riešenia ich problémov ako v podobe svojich tradičných technológií, ak i v novo nastupujúcim odbore Biotech.

b14 Kritici biotechnológií tvrdia, že ich používanie v poľnohospodárstve prináša rad významných rizík, tá však nebola nikdy v praxi potvrdená. Naopak skutočnosť, že môžu byť často k prírode šetrnejšie, sa v hluku rôznych dezinformačných kampaní často stráca. Absencia akýchkoľvek negatívnych účinkov autorizovaných Biotech bola potvrdená radom štúdií skúmajúcich environmentálne riziká, nutričné parametre a zdravotné hľadiská obsahových látok potravín a krmív. Zdravotné a environmentálne nezávadnosť bola tiež potvrdená štátnymi registračnými inštitúciami jednotlivých krajín, vrátane EÚ a Českej republiky.

Monsanto investuje denne 1 milión dolárov do výskumu a vývoja integrovaných riešení, ktoré kombinujú agrochémie, osiva a Biotech s jediným cieľom - zabezpečiť efektivitu a kvalitu produkcie. Základom integrovaných technológií z oblasti agrochémie sú produkty značky Roundup ®, z oblasti osív a genomiky DEKALB a Asgrow, Biotech reprezentujú základné technológie YieldGard®, Bollgard® a Roundup® Ready.

Kontakt: Dúbravská cesta 2, Bratislava 841 04
+421 249 104 701
© Monsanto Slovakia s.r.o.