MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
Bratislava 841 04
Slovensko
Mapa
(421) 249 104 701
(421) 249 104 710

Monsanto Innovation Center

DEKALB INOVAČNÉ CENTRÁ

V roku 2012 spoločnosť Monsanto otvorila prvé Inovačné centrum, zamerané na kukuricu.

O dva roky neskor už na Slovensku nájdete dve repkové inovačné centrá:

 • lokalita Borovce (okres Pišťany)
 • lokalita Milhostov (okres Trebišov)

A tri kukuričné inovačné centrá:

 • lokalita Borovce (okres Pišťany)
 • lokalita Milhostov (okres Trebišov)
 • lokalita Vígľaš-Detva (okres Detva) - zameranie na siláž a bioplyn

Úspech tejto nielen poľnohospodárskej, ale dnes už i spoločenskej udalosti, prilákal mnohých návštevníkov. Zo záujmu poľnohospodárov i laickej verejnosti by sa potešil aj Edgar Queeny - vizionár a zakladateľ myšlienky inovačných centier, ktoré by slúžili nielen farmárom, ale okolitým komunitám.

Cieľ bol jednoznačný - "predviesť a dotknúť sa toho najnovšieho a najinovatívnejšieho, čo šľachtiteľský, biologický, technický a technologický pokrok ponúka."

Prvé inovačné centrá vznikli v 70. rokoch minulého storočia v USA a ihneď si získali si svojich nadšencov, ktorí myšlienku inovačných centier šírili a šíria po celom svete, a tak sa v jubilejnom roku storočnice prvé Inovačné centrum dostalo i na Slovensko.

Okrem tradičných prehliadok portfólia hybridov kukurice a repky si veľkú pozornosť získali technologické pokusy zamerané na hustotu sejby či výživy.

Skutočnou raritou bol blok medzinárodných hybridov kukurice, ktoré predstavovali širokú škálu habitov a variácií na tému kukurica.

Prezentáciu inovačného centra dopĺňali ukážky, ktoré vznikli v spolupráci so spoločnosťou P&L - sejba kukurice v rôznych režimoch šírky medziriadka. Samostatnou kapitolou bola prezentácia dcérskej spoločnosti Seminis, ktorá sa zaoberá technológiou a pestovaním zelenín. Záujem bol naozaj veľký, a tak časť vystavovaných zelenín skončila i na regionálnej záhradkárskej výstave. Dúfame, že mnohých inšpirovala a zelenina spoločnosti Seminis sa stane súčasťou i Vašej záhrady.

Technológia a pestovanie kukurice je veľmi úzko spojené i s problematikou burín či celkovej vitality rastlín a ich schopnosti čeliť útokom hmyzu či hubových ochorení. I táto časť mala svoje miesto v inovačnom centre a o prezentáciu toho najnovšieho z danej problematiky sa postarali zástupcovia spoločnosti BASF.

O tom, že myšlienka inovačných centier zaujala, svedčia i spokojní návštevníci, ktorí nás v dňoch otvorenia v Borovciach či v Milhostove prišli podporiť. O to viac nás teší ich záujem i zvedavosť, ktorú vkladali do otázok týkajúcich sa nasledujúcich ročníkov či pokusov a performácií, ktoré pre nich pripravíme. Plánov je naozaj veľa a tak dúfame, že sa nám ich podarí čo najviac zrealizovať. Tešíme sa na Vašu návštevu počas dní repky, či kukurice na našich inovačných centrách v Borovciach a Milhostove.

V Monsanto Inovačnom centre Ste mohli vidieť:

 • portfólio hybridov DEKALB®
 • Ag Celence projekt s hybridmi DEKALB® (BASF)
 • výživárska technológia
 • reakcie hybridov na hustotu výsevu ukážky kukuríc z rôznych častí sveta
 • technológie výsevu v dvoj a úzkoriadkoch (P&L)
 • história kukurice a pôvodné druhy
 • ukážka koreňových systémov
 • bioplynové hybridy v spolupráci s BASF projektom Retengo
 • prezentácia zeleniny spoločnosti Seminis
 • podnetné prezentácie a diskusie
 • predzberová prehliadka a vyhodnotenie

Dokumenty na stiahnutie

Monsanto Innovation Center 2013 - Roľnícke noviny 18/2013

Súbor: rna0_1016_018-mic.jpg

Dátum vloženia: 06.11.2013

Veľkosť súboru: 709,15 KB

Új Szó - Monsanto Innovation center

Súbor: uj-szo-monsanto_pr_11_08.pdf

Dátum vloženia: 06.11.2013

Veľkosť súboru: 4,92 MB

Monsanto Innovation center - Verejný zber 2012 - Výsledky

Súbor: web_vysledky.pdf

Dátum vloženia: 18.01.2013

Veľkosť súboru: 185,05 KB

Článok Roľnícke noviny - Verejný zber Monsanto Innovation center 2012

Roľnicke noviny 7. 11. 2012, str. 21
Adéla Gálová píše o programe a verejnom zbere v Monsanto Innovation Centru v Borovciach

Súbor: rna0_1107_021.pdf

Dátum vloženia: 18.01.2013

Veľkosť súboru: 2,9 MB

Článok Roľnícke noviny - Verejný zber Monsanto Innovation center 2012

Roľnicke noviny 7. 11. 2012, str. 21
Adéla Gálová píše o programe a verejnom zbere v Monsanto Innovation Centru v Borovciach

Súbor: rna0_1107_021.pdf

Dátum vloženia: 18.01.2013

Veľkosť súboru: 2,9 MB

Monsanto Innovation center Borovce 2013

Monsanto IC 2013 Borovce - 1Monsanto IC 2013 Borovce - 2Monsanto IC 2013 Borovce - 3Monsanto IC 2013 Borovce - 4Monsanto IC 2013 Borovce - 5Monsanto IC 2013 Borovce - 6Monsanto IC 2013 Borovce - 7Monsanto IC 2013 Borovce - 8Monsanto IC 2013 Borovce - 9Monsanto IC 2013 Borovce - 10Monsanto IC 2013 Borovce - 11Monsanto IC 2013 Borovce - 12Monsanto IC 2013 Borovce - 13Monsanto IC 2013 Borovce - 14Monsanto IC 2013 Borovce - 15Monsanto IC 2013 Borovce - 16Monsanto IC 2013 Borovce - 17Monsanto IC 2013 Borovce - 18Monsanto IC 2013 Borovce - 19Monsanto IC 2013 Borovce - 20Monsanto IC 2013 Borovce - 21Monsanto IC 2013 Borovce - 22Monsanto IC 2013 Borovce - 23Monsanto IC 2013 Borovce - 24Monsanto IC 2013 Borovce - 25Monsanto IC 2013 Borovce - 26Monsanto IC 2013 Borovce - 27Monsanto IC 2013 Borovce - 28Monsanto IC 2013 Borovce - 29Monsanto IC 2013 Borovce - 30Monsanto IC 2013 Borovce - 31Monsanto IC 2013 Borovce - 32Monsanto IC 2013 Borovce - 33
Kontakt: Dúbravská cesta 2, Bratislava 841 04
+421 249 104 701
© Monsanto Slovakia s.r.o.