MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
Bratislava 841 04
Slovensko
Mapa
(421) 249 104 701
(421) 249 104 710

Agrochémia

Poľnohospodárske technológie pre nové tisícročie

biotechnologie1 Biotechnológie poskytujú svojim užívateľom nové možnosti efektívnych riešení v rade výrobných odvetví. Možno povedať, že poľnohospodárstvo je v porovnaní s ostatnými odbormi, ako je farmácia alebo potravinárstvo, stále na začiatku cesty objavovania a praktického uplatnenia týchto moderných technológií. Ich mimoriadna hodnota bola potvrdená poľnohospodárskou prvovýrobou; biotechnológie ponúkajú spôsob, ako vylepšiť ekonomiku poľnohospodárstva zjednodušením pracovných operácií a zvýšením kvality a objemu produkcie.

biotechnologie2Spoločnosť Monsanto je hrdá, že svojim zákazníkom môže poskytnúť tie najefektívnejšie spôsoby riešenia ich problémov ako v podobe svojich tradičných technológií, tak i v novo nastupujúcom obore biotechnológií.

Kritici biotechnológií tvrdia, že ich používanie v poľnohospodárstve prináša rad významných rizík. Tie však neboli nikdy v praxi potvrdené. Naopak skutočnosť, že môžu byť k prírode šetrnejšie, sa v hluku rôznych dezinformácií často stráca. Absencia akýchkoľvek negatívnych účinkov autorizovaných produktov biotechnológií bola potvrdená radou štúdií skúmajúcich environmentálne riziká, nutričné parametre a zdravotné hľadiská obsahových látok potravín a krmív. Zdravotná a environmentálna nezávadnosť bola rovnako potvrdená štátnymi registračnými inštitúciami jednotlivých krajín, vrátane Európskej únie. Nezávadnosť agrobiotechnológií najlepšie dokumentujú praktické skúsenosti krajín, kde sa biotechnologie3dlhodobo komerčne využívajú. Biotechnológie v krajinách Južnej a Severnej Ameriky sa biotechnológie používajú pri základných surovinách pre výrobu potravín a krmív. Denne ich konzumujú stovky miliónov ľudí. Monsanto investuje denne 2 milióny dolárov do výskumu a vývoja integrovaných riešení, ktoré kombinujú agrochémiu, osivá a biotechnológie s jediným cieľom - zaistiť efektivitu a kvalitu produkcie. Základom integrovaných technológií z oblasti agrochémie sú produkty značky Roundup®, z oblasti osív a genomiky DEKALB® a Asgrow, biotechnológie reprezentujú technológie YieldGard®, Bollgard® a Roundup Ready®.

Kontakt: Dúbravská cesta 2, Bratislava 841 04
+421 249 104 701
© Monsanto Slovakia s.r.o.